הדרכות בטיחות, ליווי בהקמה, תכנון בניה, תיקי שטח, רישוי לאירועים ולעסקים

תיקי שטח

הכנת תיק שטח

באירוע בטיחותי בו מתבקשים כוחות הצלה וביטחון לתת עזרה וסיוע בטיפול באירוע, תיק שטח נותן תשובות לשאלות שנשאלות במהלך הפעילות.
לכן הכנת תיק שטח ועדכונו אחת לשנה מאפשר חיסכון בזמן ומאפשר לכוחות ההצלה להשתמש ולנצל את האמצעים הקיימים במקום. תיק שטח מכיל נתונים על שטח המפעל, תמונות של אמצעים הקיימים באתר האירוע ומקבל מידע על סיכונים ותנועה במפעל, מאפשר לקבל נתונים על כמויות וסוג חומ"ס הקיים במפעל ודרגת הסיכון, פריסת אמצעי כיבוי אש, מיקום ארונות חשמל וציוד, רשימת אנשי צוות ההנהלה וצוות חרום, תכנית המבנים והחצר מסביב למבנים.
תיק השטח מכיל גם רשימת ההנחיות והוראות בטיחות בחרום לעובדים ולבעלי התפקידים במפעל. רשימת מפעלים שכנים ורמת סיכון שלהם. מיקום מצבורי דלק, גז, כימיקלים בתוך המבנים ובחצר מסביב.

הכנת תיק שטח

תיק השטח נחתם ומאושר ע"י מנהל המפעל/מנכל המפעל/בעלי המפעיל או העסק.
עותק מתיק שטח נמסר לשירותי הכיבוי, למשטרת ישראל, למשרד להגנת הסביבה, לרשות המקומית והכל בהתאם לבקשת הגורם הממשלתי המבקש. תיק שטח נערך ע"פ הוראת מפקד כיבוי ראשי מס' 503 וכן לפי פרט דרישות רישוי משטרה לקבלת רישיון עסק.

נשמח להיות בקשר

אנא הזן השירות.
אנא הזן הפרטים.
יוסי ברקי ממונה ויועץ בטיחות

חברתנו מעניקה שירותי יעוץ בטיחות לעסקים,קבלנים ומוסדות ציבוריים.
יוסי ברקי הינו ממונה בטיחות עוד משנת 1983.
בעל ניסיון עשיר ועטור שבחים.

שמרו על קשר

כרמל 8 רעות ת.ד 418
077.2099.088
052.2955.552
077-2099077