הדרכות בטיחות, ליווי בהקמה, תכנון בניה, תיקי שטח, רישוי לאירועים ולעסקים

ליווי בטיחותי בתכנון מבנים

עמידה בתקנות בניה

נושא הליווי הבטיחותי במהלך התכנון והבניה של מבנים הוא חלק חשוב מאד ומרכזי. העמידה בתקנות הבניה, בהוראות מכ"ר לבניה בטוחה מאפשרת
למשתמשים במבנה להיות ולעבוד באזורים ובחללים בטוחים בפני אש, מסיכוני בטיחות שוטפים. מאפשרים "שקט נפשי" במהלך היום והלילה במבנה. הליווי הבטיחותי במהלך התכנון נותן דגש לנושאי מילוט חרום, עמידות חומרי הבניה והציפוי בתקנות אש תקן 129( על כל החלקים( ותקן 577 . התייחסות לתאורת חרום ,שילוטי הכוונה למילוט, התקנת אמצעי כיבוי כגון – עמדות כיבוי, מטפי כיבוי, כיבוי במים. שימוש במערכת גילוי אש ועשן באמצעות גלאים מחוברים לאמצעי התראה מוקדמת או באמצעות גלאים עצמאיים לפי תקן 9221 .

ליווי בתכנון

התאמת מעברים, פרוזדורים, כיוון פתיחת כנפי דלתות פנימיים וחיצוניים, טיפול בשחרור עשן בצורה המהירה והבטוחה גורם למינימום פגיעה והפרעה לקהל הנמצא בבניין באירוע חרום, והחשוב תכנון נכון מאפשר לצוותי החרום דרכי גישה למבנה להימצאות מאגרי מים או מקורות מים לצורך ביצוע פעילות כיבוי אש. השימוש בחומרי בניה נכונים ימנעו את האפשרות להחלקה מעידה של הקהל הנוכח במבנה ובחללי המבנה ומסביבתו. תכנון נכון של הפרדות אש בין החללים ברמות סיכון מעל לרגיל כמו מחסנים, חללים בהם יש שימוש בחומרים דליקים, נפיצים, קוריוזיים. התייחסות לתפוסה נכונה בשטח המבנה ובכל חלל בתוך המבנה ועמידה במרחקי הליכה המתאימים לתקנות ימנע תגובות של לחץ נפשי מיותר באירוע. בסה"כ הלווי הבטיחותי מאפשר ליזם, למתכנן ולמשתמש לתכנן ולבצע ולהשתמש במבנה בטיחותי ככל האפשר ובאירוע חרום ייתן מענה לקהל המצוי בבניין לצאת מהמבנה במינימום נפגעים.

נשמח להיות בקשר

אנא הזן השירות.
אנא הזן הפרטים.
יוסי ברקי ממונה ויועץ בטיחות

חברתנו מעניקה שירותי יעוץ בטיחות לעסקים,קבלנים ומוסדות ציבוריים.
יוסי ברקי הינו ממונה בטיחות עוד משנת 1983.
בעל ניסיון עשיר ועטור שבחים.

שמרו על קשר

כרמל 8 רעות ת.ד 418
077.2099.088
052.2955.552
077-2099077