הדרכות בטיחות, ליווי בהקמה, תכנון בניה, תיקי שטח, רישוי לאירועים ולעסקים

מה תפקידו של ממונה הבטיחות באירועים המוניים?

עמדת כיבוי אש

הימצאות קהל רב באירוע המוני בתוך מתחם מוגדר יוצר באופן טבעי סיכונים נוספים מעבר לסיכונים של הימצאות אדם בשטח

פתוח לצורך בילוי והשתתפות באירוע. אירוע המוני מטבעו גורם לרוב הקהל הרגשה של הימצאות

באזור צפיפות ולזה נוסף גם אירוע/תקלה בטיחותי הגורם מיד ללחץ נפשי, לחץ סביבתי של הנוכחים המשפיע על התנהגות לא

צפויה ורגילה.

המטרה של תכנון וליווי אירוע המוני הוא לתת פתרונות סבירים ככל האפשר ומענה מתאים להורדת רמת החרדה והלחץ מהקהל

המשתתף באירוע.

צמצום הסיכונים האפשריים, האפשרות לתת מענה טיפולי, טיפול בסיכוני אש, קריסת אלמנטים של האירוע כבר בשלבים הראשוניים,

מתן פתרונות למילוט מאזורי הסיכון בצורה בטוחה תאום דרכי פעולה בחרום בתוך אתר האירוע ע"פ תקנות

נוהלים נכונים יגרמו בפועל להקטנת פגיעות בנפש.כדי להתגבר על כל הבעיות הללו הכנת תכנית בטיחות

המתייחסת לסיכונים האפשריים, למענה מתאים למילוט פריסת הציוד המשמש את האירוע, ארגון מערך החרום ודרכי החסימה,

שימוש נכון בציוד חרום לשריפות, בדיקות מקדימות של האתר ע" גורמי מקצוע ותיקון הפערים לפני תחילת האירוע הוא מתכון

נכון לצמצום רמת הסיכון.

השאר תגובה