הדרכות בטיחות, ליווי בהקמה, תכנון בניה, תיקי שטח, רישוי לאירועים ולעסקים

חשיבות העברת מידע והדרכות עובדים

כיתת לימוד

הטכנולוגיה בעולם מתפתחת ומתקדמת. בכל יום תהליכים חדשים נכנסים למערך התעשייה והבניה. חומרים ומוצרים
חדשים המפותחים ברחבי תבל מגיעים גם לתעשייה ולמערך הבניה ולמערכות היצור שלנו בארץ.
השינויים הללו מקדמים את נוחיות האדם ואת תהליכי היצור של העובד בתעשייה ובבניה.
במקביל להתפתחות מתגלים סיכונים חדשים מחלות מקצוע הפוגעים בעובדים ובבני האדם.
ההדרכות של העובדים וההנהלה על חידושים רעינון תקנות בסיכונים ובדרכי המניעה יורדים עד לעובד הבודד בתהליך
העבודה במטרה להביא את המידע הזה צריך העובד לקבל הדרכה והסבר על הסיכונים ודרכי המניעה האפשריים.
המידע שניתן לעובד ולמנהל או בכיתות לימוד הכרה בסיכונים גורם לצמצום רב בתאונות שנגרמות במהלך העבודה.
ההיכר, הסיכון והזהירות שהעובד צריך לנקות מגיע לידיעתו כתוצאה מגורמים טכניים מתאימים. הציוד שנרכש כחלק
מאמצעי הזהירות הוא פרי מחקר ולקחים שנבחנו והועברו במסגרת ההדרכה והפרסום שהועבר לעובד באמצעים מגוונים
כגון : השתלמויות, הרצאות, מאמרים מקצועיים ירחונים,סרטים ופרסומים של רשויות התקינה, הבריאות והמשפט
המטפלים במגזר היצרני, הטכני ובענפי הבניה השונים. ולכן החובה להדריך ולהסביר לעובד הוכיח ומוכיח בוודאות
מרובה שהוא תורם להפחתת התאונות, הורדת עקומת מחלות מקצוע למקרי כמעט תאונה שבסוף העובד חוזר בריא ועייף
למשפחתו.

השאר תגובה